SJIL is sinds 23 november 2014 de werknaam voor de activiteiten van de overkoepelende Stichting Jeugdhuis Iën Loën. De voorganger SJO is ontstaan op 04-11-2003. Tot die tijd verzorgde de toenmalige JVO activiteiten voor jongeren in het oude ruilverkavelinggebouw aan de Oploseweg. Door problemen ontstaan door overheidsverplichtingen zag het JVO bestuur geen mogelijkheden meer hun doelstellingen te realiseren en moest noodgedwongen stoppen als jeugdorganisatie. Enige tijd later werd er door de gemeente Boxmeer een bedrag beschikbaar gesteld voor het realiseren van een nieuw gebouw voor de jeugd. Vanuit de dorpsraad Overloon hebben twee leden destijds het initiatief genomen een nieuwe stichting, SJO, op te richten met als doel het realiseren van het nieuwe jeugdhonk. Er werd een bestuur geformeerd om deze stichting en doelstellingen te realiseren. Alhoewel de bouwplannen van de gemeente al redelijk ver gevorderd waren heeft het SJO bestuur er destijds voor gekozen om geen nieuw gebouw te realiseren op het Gildeterrein aan de Stevensbeekseweg maar de samenwerking te zoeken met het de Stichting Gemeenschapshuis Overloon. Omdat realisatie van een jeugdhonk in de nieuwbouw van het Gemeenschapshuis even op zich zou laten wachten zijn we gestart met activiteiten in de Blauwe zaal van het Gemeenschapshuis. Zolang de nieuwbouw van het Gemeenschapshuis in voorbereiding was hebben we op bescheiden schaal activiteiten georganiseerd waarbij we ons vooral richten op de jeugd van groep 8 oplopend tot 16 jaar. Sinds eind 2013 is het nieuwe gemeenschapshuis "De Pit" een feit is zijn er diverse werkgroepen gestart met als doel het organiseren van activiteiten voor kinderen en jongeren in verschillende leeftijdsgroepen.

De twee SJIL Kidsclub werkgroepen organiseren maandelijks op woensdagmiddag een activiteit voor de bovenbouw van het basisonderwijs. De SJIL Teensclub organiseerd maandelijks een activiteit op zaterdagavond voor de kinderen vanaf groep 8 en jongeren van het middelbare onderwijs. The SJILLERS organiseerd 8 tot 10 keer per jaar een ontspanningsavond voor de jongeren van 12+.