De huisregels hebben als doel om de activiteiten van SJIL gezellig, werkbaar en veilig te houden voor iedereen die er gebruik van maakt. Zij gelden voor elke deelnemer én vrijwilliger van SJIL.

 • Als je binnen bent bij een activiteit blijf je tot het einde. Eerder weggaan kan alleen met toestemming van de ouders én de leiding.
 • Tijdens activiteiten blijf je in de kelderruimte en zijn alleen de toiletten in de kelder te gebruiken.
 • Aan het einde ruimen we samen op. Wanneer er gebruik gemaakt is van de kelder houdt samen opruimen in dat:
  • Gebruikte spullen worden schoon achtergelaten (oa afwassen)
  • Alle materialen worden opgeruimd op de daarvoor bestemde plaats.
  • Ruimte wordt geveegd.
  • Indien er vieze/plak plekken op de vloer aanwezig zijn worden deze verwijderd.
  • Toiletten worden schoongemaakt.
  • Afval wordt gescheiden.
  • Indien de afvalbakken vol zitten worden de zakken verwijderd.  Deze         volle zakken mogen boven in het magazijn worden neergezet.
  • Controleer of ramen en deuren zijn gesloten.
  • Lichten, televisie, muziekinstallatie uit zetten (niet op stand-by).
 • Je houdt bij het verlaten van het pand en plein, rekening met de buurt, dus maak geen lawaai.
 • Iedereen wordt gerespecteerd! Pesten, geweld, racistische en discriminerende opmerkingen zijn niet toegestaan.
 • Je vernielt niets, alles wat je kapot maakt moet je betalen.
 • Gok- en kaartspellen om geld zijn verboden.
 • Tijdens de activiteiten wordt geen alcohol geschonken en gebruikt.
 • Het bezitten en/of gebruiken van wapens en drugs is verboden.
 • Er wordt niet gerookt tijdens de activiteit en binnen in “de Pit”.
 • Bij het niet naleven van de huisregels mogen de vrijwilligers van de werkgroep je de toegang weigeren.
 • Van alle strafbare feiten wordt altijd direct aangifte gedaan bij de politie.
 • De vrijwilligers van de werkgroep zijn bevoegd tot fouilleren en maatregelen te nemen om de goede gang van zaken te handhaven en te bevorderen.
 • Tijdens de activiteiten kunnen foto’s of ander beeldmateriaal worden gemaakt die gebruikt kunnen worden voor diverse publicatiedoeleinden van SJIL.
 • Er zijn altijd minimaal twee vrijwilligers van de werkgroep aanwezig. 
 • SJIL is niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen.            
 • Garderobe is op eigen risico, dus geen waardevolle spullen in de garderobe achterlaten.
 • Telefoongebruik tijdens de activiteiten is niet gewenst. Kinderen kunnen hierop aangesproken worden door de begeleiding.
 • Een deelnemer dient instructies door een vrijwilliger van een werkgroep in verband met het onvoldoende of niet naleven van de huisregels, altijd op te volgen.
 • Een deelnemer die zich niet gedraagt overeenkomstig de huisregels en dit gedrag ook niet bijstelt na instructie door een vrijwilliger van de werkgroep en/of lid van bestuur, krijgt een waarschuwing in de vorm van een gele of rode kaart. Bij 2 gele kaarten in een seizoen of bij een rode kaart wordt de deelnemer uitgesloten van de volgende activiteit. Ouders van betreffende deelnemer worden geïnformeerd als een kaart wordt gegeven.
 • Om ouders te kunnen informeren worden zij geacht telefonisch bereikbaar te zijn op het opgegeven nummer tijdens de duur van de activiteit.
 • Bij vermoeden of daadwerkelijk bezit/gebruik van alcohol, drugs of wapens, wordt de betreffende deelnemer direct verwijderd uit de Pit. Met de ouders van deze deelnemer wordt altijd contact opgenomen met het dringende verzoek hun zoon/dochter op te komen halen. Mocht dit onverhoopt niet kunnen dan ligt de verantwoording bij de ouders, en kan afhankelijk van het vergrijp de deelnemer op eigen initiatief naar huis gaan. Mocht de deelnemer in eender welke vorm ook protest bieden, zijn wij genoodzaakt de politie in te schakelen. Dit gebeurt altijd wanneer het vergrijp dermate ernstig is dat de vrijwilligers van de werkgroep (na eventueel overleg met een der bestuursleden) dit noodzakelijk achten.
 • SJIL is niet verantwoordelijk voor gebeurtenissen die plaatsvinden voor aanvang of na afloop van een activiteit. Dit geldt ook wanneer een deelnemer voortijdig de activiteit (moet) verlaten  
 • In alle gevallen waarin de huisregels niet voorzien, beslist het bestuur van SJIL.