Bestuur:

Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter: Rene van Raay
Vice voorzitter: Edwin Weerts
Penningmeester & gegevensbescherming Patrick Borghs
Secretaris & communicatie: Femke Habraken
Vrijwilligers & werkgroepen (1e aanspreekpunt): Anita van Eewijk
Vrijwilligers & werkgroepen:  Irma Vissers
Accommodatie: Martijn von der Heide

Contact opnemen met het bestuur kan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Werkgroepen 2019/2020:

De werkgroepen bestaan uit vrijwilligers: mensen die zich nauw betrokken voelen bij en zich met groot enthousiasme inzetten voor de deelnemers van SJIL. Zij stellen niet alleen het activiteitenprogramma voor een der groepen op, maar geven hieraan ook uitvoering tijdens een bijeenkomst.

 

Werkgroep Kidsclub 3/4 bereikbaar via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Karin Broeren
Marloes Philipsen
Mieke Weerts
Kim Jansen
Martijn Vonderheide

 

Werkgroep Kidsclub 5/6 bereikbaar via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Sandra van de Ven (coördinator)
Marly Berkvens
Irma Vissers
Martijn von der Heide

 

Werkgroep Kidsclub 7/8 bereikbaar via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Meryam Goemans (coördinator)
Martijn von der Heide

 

Werkgroep Teensclub bereikbaar via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Astrid Hendriks (coördinator)
Anita van Eeuwijk
Karin Jansen

 

Werkgroep The SJILLERS bereikbaar via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Floor van de Pasch (coördinator)
Marco Nouwens
Martijn von der Heide
Luuk Toonen
Stefan van de Boomen
Emmy Cornelissen

 

Werkgroep Kindervakantieweek bereikbaar via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Femke weerts (coördinator)
Ilse Beckers
Ralf van de Ven
Marieke Hendriks
Leontien Teunissen

Onze missie: waar staat SJIL voor?

SJIL is een ontmoetingsplaats voor kinderen die verbonden zijn met de gemeenschap Overloon, je hoort erbij!

 

Onze ambitie: waar gaat SJIL voor?

 

SJIL streeft er naar om kinderen en jongeren het dorp te laten ervaren als een thuis, waardoor verbondenheid met Overloon gecreëerd wordt en behouden blijft. Deze verbondenheid bevordert de leefbaarheid van de regio en in het bijzonder die van het dorp Overloon.

 

Organisatie 

SJIL is een stichting, opgericht bij notariële akte en ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel. SJIL kent geen winstoogmerk, het eigen vermogen wordt ingezet ten bate van het realiseren van onze ambitie. Door het jaarverslag wordt verantwoording afgelegd over de uitgevoerde activiteiten en de besteding van verkregen financiële middelen.

SJIL is een vrijwilligersorganisatie die in zijn geheel door vrijwilligers wordt gerund. Bestuursleden en vrijwilligers van de diverse werkgroepen verrichten hun taken onbetaald.

SJIL heeft een bestuur, bestaande uit een voorzitter, een secretaris en een penning-meester en een viertal leden. Ieder bestuurslid heeft zijn eigen aandachtsgebied(en) en verantwoordelijkheden.

Ook de zogenoemde werkgroepen bestaan uit vrijwilligers: mensen die zich nauw betrokken voelen bij en zich met groot enthousiasme inzetten voor de deelnemers van SJIL. Zij stellen niet alleen het activiteitenprogramma voor een der groepen op, maar geven hieraan ook uitvoering tijdens een bijeenkomst.

 

Vrijwilligerszaken

Vrijwilligersbeleid

Om de vrijwilligers binnen SJIL tot hun recht te laten komen, is duidelijkheid nodig. Daarom kent SJIL een vrijwilligersbeleid, een kader waarmee:

  • wordt aangegeven op welke wijze vrijwilligers worden ingezet: wat mogen zij verwachten van SJIL en wat verwacht SJIL van de vrijwilligers;
  • (praktische) zaken worden geregeld, onder andere de structuur en coördinatie van het vrijwilligerswerk, de taakuitvoering door en de rechtspositie van vrijwilligers, en een attentieregeling;
  • onenigheden met of tussen vrijwilligers worden voorkomen en/of worden opgelost.

Samenwerkingsafspraken

Het is voor de vrijwilliger zelf en voor de organisatie van groot belang om duidelijke afspraken te maken en deze vast te leggen. Er vindt een schriftelijke bevestiging van gemaakte afspraken plaats door wederzijdse ondertekening van een model samen-werkingsafspraken. Hierin is vastgelegd binnen welke groep de taak wordt verricht en wat eventueel verder is afgesproken. Ondertekening van dit model betekent ook, dat de informatie beschreven in het vrijwilligersbeleid door de (kandidaat-)vrijwilliger is gelezen en akkoord bevonden en dat geen bezwaar is gemaakt tegen de beschreven rechten en plichten.

Vrijwilligersverzekering

Tijdens de uitvoering van de vrijwilligerstaken is de vrijwilliger verzekerd. SJIL maakt gebruik van de door de gemeente Boxmeer afgesloten verzekering bij de Vrijwilligerspolis. Onder deze verzekering vallen onder andere een ongevallen- en aansprakelijkheids-verzekering. Deze verzekering is een ‘secundaire verzekering’ wat inhoudt dat er aanspraak kan worden gemaakt als er geen andere (eigen) verzekering is waar dekking op bestaat.

 

 

Hulpouders

De diverse activiteiten worden voorbereid en uitgevoerd door vrijwilligers van de werkgroepen. Zij worden bij de uitvoering ondersteund door zogenoemde hulpouders: ouders of verzorgenden van kinderen of jongeren die deelnemen aan SJIL.

Dit deelnemen schept voor de ouder(s)/verzorgende(n) de verplichting om zich voor een beperkt aantal activiteiten per jaar in te zetten en actief de vrijwilligers van de werkgroep te ondersteunen. Waardoor er sprake is van een optimale begeleiding van de deelnemers en een welslagen van de activiteit. 

 

Diverse groepen/bijzondere activiteiten   

SJIL kent een aantal groepen en bijzondere activiteiten. Afhankelijk van je leeftijd kun je deelnemen aan één van deze groepen. Een ding geldt voor al deze groepen: ze doen allemaal supergave activiteiten, hebben een beregoede leiding én het is er gewoon heel erg leuk. 

 

Bijzondere activiteiten

>> Kindervakantieweek

In 2016 is voor de eerste keer de Kindervakantieweek Overloon georganiseerd. Dit is een driedaags evenement in de eerste week van de schoolvakantie. Zeven enthousiaste ouders hebben dit initiatief opgezet. Zij hebben daarbij aansluiting gezocht bij SJIL om vanuit gezamenlijke expertise nog meer activiteiten voor kinderen in Overloon aan te kunnen bieden! Kindervakantieweek wordt georganiseerd voor alle kinderen die in Overloon wonen en/of hier naar school gaan en in groep 3 t/m 8 zitten. Met drie dagprogramma’s vol sport, spel, creativiteit en plezier wordt zo de lange zomervakantie extra leuk. Daarnaast speelt kindervakantieweek een verbindende rol in de gemeenschap van Overloon die de leefbaarheid en saamhorigheid in het dorp bevordert. Het evenement bracht in 2016 136 deelnemende kinderen, meer dan 40 vrijwilligers in alle leeftijden (werkgroepen, groepsleiding, catering, EHBO etc.) en vele (hulp)ouders bij elkaar.

>> Oliebollenactie:

Sinds 2015 brengt SJIL op oudejaarsdag oliebollen en appelbeignets rond in de kom van Overloon.  De oliebollen en beignets worden gebakken door warme bakker Degen waardoor de kwaliteit hoog en de smaak uitstekend is! Elk jaar kunnen we terugkijken op een zeer geslaagde oliebollenactie, niet in de laatste plaats door de enthousiaste inzet van deelnemers en hun ouders en de gezellige afterparty, compleet met frietjes! De opbrengst van deze actie komt geheel ten goede aan SJIL.